POZNÁVAČKA

JEZERO TANGANIKA (1 470 m) - nejhlubší jezero Afriky, druhé nejhlubší jezero světa po jezeru Bajkal. Jezero v příkopové propadlině. 

PYGMEJOVÉ - Konžská pánev, potomci původních obyvatel Afriky. Obživa:sběr kořínků, lov drobné zvěře. Postava: muži do 150 cm, dlouhý trup a krátké končetiny.

BIG HOLE - diamantový důl v JAR

1 - BATÁTY, 2 - BAVLNÍK, 3 - PODZEMNICE OLEJNÁ, 4 - KÁVOVNÍK, 5 - KAKAOVNÍK

MASAJOVÉ

 - kmen mezi Kilimandžárem a Mt. Kenya. Vesnice v kruhu oplocená z větví. Patriarchát - vládnou muži, ženy staví obydlí, muž má více manželek, žena jednoho muže. Vysoká, štíhlá, hbitá postava. 

starověké město Kartágo (Tunisko)

OBYDLÍ TROGLODYTŮ - stavby v podzemí (Berbeři - severní Afrika)

ŠOTY - slaná jezera (těžba soli) - severní Afrika

EGYPT - pyramidy v Gíze (Cheopsova, Chefrénova, Sfinga)

TUAREGOVÉ - stáda koz a velbloudů, vysocí, štíhlí, světlá pleť, islám, ale: zahalují se muži, ženy rozhodující slovo, jsou monogamní

UNICEF - ochrana a zlepšování životních podmínek dětí

MALI - Stavby z hlíny (hrobky a budovy ve městě Timbuktu)